Koleno

GUNA MD kolagenové injekce pro terapii bolesti kolene

Bolesti kolena s omezením kloubní pohyblivosti jsou často způsobeny úrazem či nepřiměřeným pohybem (poranění vazů nebo menisku), ale tyto potíže mohou být zapříčiněny i jinými chorobami, např. zánětlivými (revmatoidní artritida, která je autoimunitním zánětem) nebo degenerativními (osteoartróza), jejichž výskyt stoupá s přibývajícím věkem. Osteoartrózou kolene (tzv. gonartrózou) jsou častěji postiženy ženy než muži. Na jejím vzniku se podílejí především degenerativní procesy, při kterých dochází ke ztenčení chrupavky, v kloubu se zvyšuje tření, vznikají i zánětlivé změny. Delší dobu trvající bolest přitom vede k omezení pohyblivosti kloubu a tzv. bolestivému chování, pacient upadá do pasivity, obává se pohybu, čímž se snižuje jeho soběstačnost.

Revmatoidní artritida je chronický zánět kloubů, který se projevuje bolestí, otokem, zhoršenou funkcí, po delším průběhu i deformitami. Jde o tzv. autoimunitní chorobu. Příčinou je reakce imunitního systému organismu proti vlastní kloubní výstelce (synovii). Po počáteční aktivaci imunitního systému k lokální tvorbě prozánětlivých cytokinů a autoprotilátek. Tělo se snaží kloub opravit, ale tento proces vyvolává jizvení a deformity.

Bolesti mohou být způsobeny i traumaty či záněty šlach a vazů kolenního kloubu jako jsou tzv. entezopatie – onemocnění šlachových úponů. Při opakovaném přetěžování oblasti šlachových úponů dochází ke změnám chrupavčité zóny, vzniku nekróz a degenerace úponu. Následně dochází k novotvorbě přilehlé kosti a vzniku tzv. osteofytů. Hlavními faktory podílejícími se na vzniku entezopatií jsou nedoléčená traumata šlachových úponů, chronické přetěžování a opakovaná mikrotraumatizace úponu šlachy.

Ve farmakoterapii osteoartrózy se využívají celkově paracetamol, NSA, chondro­protektiva, nitrokloubní se u osteoartrózy kolene (gonartrózy) podává injekčně i kyselina hyaluronová a kortikoidy. Kyselina hyaluronová může přechodně „promazat“ kloub a tím zlepšit jeho pohyblivost. Kortikoidy působí protizánětlivě, ale na chrupavku mohou působit nepříznivě. Důležitá je, v případě nadváhy, redukce hmotnosti, aby nebyly dolní končetiny přetěžovány.
V léčbě revmatoidní artritidy se užívají léčiva ze skupiny imunosupresiv (potlačujících imunitu) jako je metotrexát, kortikoidů a tzv. biologických léčiv s protizánětlivým působením. V léčbě entezopatií se lokálně i celkově používají nesteroidní antirevmatika, léky proti otoku (antiedematika), případně i kortikoidy.

Pokud jde kolagenové injekční MD přípravky, využívá se u bolestí kolene především přípravek MD-Knee, někdy v kombinaci s tkáňově zaměřenými, např. MD-Tissue.

KAZUISTIKY PRO OBLAST KOLENE

Osteoartróza kolene (gonartróza)

Pacient
Muž ve věku 77 let, starobní důchodce. Stěžuje si na postupně se zhoršující bolesti obou kolen a omezení jejich hybnosti.  Obtíže trvají zhruba 15 let. Po­lymorbidní pacient pro bolesti kolenních kloubů již dříve léčen na spádové orto­pedii. Na základě RTG obou kolenních kloubů a klinického nálezu byla diagnostiková­na oboustranná pokročilá gonartróza a byla doporučena operační léčba – totální endoprotéza (TEP) obou kolenních klou­bů. Operační léčba však byla vzhledem k rizikovosti (pacient byl léčen pro různé interní nemoci) kon­traindikována. Proto navrženo zkusit léčbu kolagenovými injekcemi.

Léčba
Pacientovi byla aplikována injekční léčba obou kolenních kloubů přípravkem MD-Knee (10 ampulí do každého kolenního kloubu s aplikací 2krát týdně). Bolesti začaly ustupo­vat po aplikaci 6. injekce, na závěr terapie byl již pacient téměř bez bolestí kolenních kloubů. Ke kontrolnímu vyšetření se dostavil 11 měsíců po zahájení léčby MD přípravkem. Udává bolestivost kolen jen po zátěži, noční bolesti již nebyly. Pacientovi bylo doporučeno opa­kovat léčebnou kúru přípravkem MD-Knee (10 ampulí do každého kolenního kloubu).

Pohmožděnina kolenního kloubu

Pacient
54letý muž, sportovec, upadl při tréninku na motorce, poranil se na pravém koleni. Byl ošetřen na traumatologii, provedena punkce a fixace postiženého kolena. O 6 týdnů později přichází do ordinace s tím, že ho koleno bolí a otéká. Diagnostikována kontuze (pohmožděnina) pravého kolena s výpotkem. Pacient chtěl za 3 dny odcestovat do ciziny na motocyklu.

Léčba
Pacientovi byla po dohodě aplikována 1 ampule injekčního přípravku s kolagenem MD­-Knee. Pacient pak odcestoval. Za 3 týdny se vrátil se sdělením, že otok a bolest zmizely do 3 dnů, ujel na motocy­klu asi 6000 km bez obtíží. Neměl potřebu užívat záchrannou analgetickou terapii.