Kotník, Achillova šlacha

GUNA MD kolagenové injekce na terapii bolesti kotníku

K nejčastějším příčinám bolestí v oblasti kotníku patří poúrazové degenerativní změny v hlezenním kloubu, způsobené přílišným roztažení kloubních vazů, většinou po vyvrtnutí kotníku (distorzi), dále dlouhodobá nestabilita kloubu (poškozená funkce jednoho z vazů tohoto kloubu), případně synovialitida, tj. nadměrně zmnožená kloubní výstelka kombinovaná s tvorbou výpotku. Poměrně častým bolestivým stavem je peritendinitida Achillovy šlachy. Je to akutní nebo chronické zánětlivé onemocnění Achillovy šlachy nebo jejích obalů. Častěji jde o chronický zánět. Maximum bolesti je lokalizováno 3 až 5 cm nad úponem šlachy. U chronického průběhu je v tomto místě i vřetenovité zduření. Vyvolávajícím faktorem je přetížení šlachy, které vede k mikroprasklinám, na které šlacha a její obaly reagují zánětem a degenerací. Přetížení šlachy je nejčastější u sportovců, často rekreačních, zvláště u běžců na dlouhé tratě. Jako nejzávažnější mechanismus vzniku se jeví náhlá změny polohy nohy při došlapu (tzv. funkční hyperpronace) s následným vznikem mikroprasklin šlachy.

Standardní terapii peritendinitidy Achillovy šlachy představuje lokální aplikace protizánětlivých léků, případně kortikoidů, tzv. režim RICE (rest, ice, compression and elevation – klid, ledování, komprese, elevace), případně operativní řešení.

MD kolagenové injekce představují novou léčebnou možnost – uplatňuje se např. kombinace přípravků MD-Muscle a MD-Tissue.

 

KAZUISTIKY PRO OBLAST KOTNÍKU

Bolesti kotníku a bérce

Pacient
15letá dívka, sportovkyně (lehká atletika, sprinty a skoky). Po sportovním soustředění začaly u pacientky bolesti nejdříve levého bérce a kotníku (odrazová noha) a během září se objevily i vpravo. Souběžně bolesti zad. Bolesti se stupňovaly a nakonec musela přestat trénovat. Obtíže vznikly nevhodným tréninkem na tvrdém terénu a nadměrným přetěžováním pohybového aparátu – skoky, výskoky, odrazy. Diagnóza: Tibiální periostitida (zánět okostice holenní kosti), entezopatie (porucha v oblasti šlachového úponu) v oblasti zevního kotníku oboustranně. Pacientka docházela na rehabilitaci a k fyzioterapeutovi. Vzhledem k přetrvávání obtíží navržena terapie injekčním kolagenem.

Léčba
Aplikace přípravků MD-Matrix + MD-Tissue podkožně do 8 bodů v oblasti holenní kosti a zevního kotníku oboustranně, celkem 10krát v intervalu 5 dnů. Po léčbě MD kolagenovými injekcemi a po úpravě tréninku a souběžné rehabilitaci pacientka trénuje bez omezení s velmi dobrými výsledky.

Zánět Achillovy šlachy

Pacient
Pacient ve věku 56 let, byl léčen od podzimu 2016 na or­topedii a rehabilitačním oddělení pro bolesti pravé Achillovy šlachy. Obtíže vznikly po spor­tovním přetížení, úraz Achillovy šlachy však neudává. Pohmatem zjištěno zduření střední části Achillovy šlachy a výrazná bolestivost, částeč­né omezení hybnosti pravého hlezna. Diagnostikován zánět Achillovy šlachy. V břez­nu 2017 přichází pacient do ordinace s žádostí o aplikaci MD injekcí, o je­jichž existenci se doslechl.

Léčba
Byly aplikovány injekce MD-Matrix 2krát týdně podkožně do postiženého místa, celkem 4krát. Došlo ke zmírnění bolestí, následně aplikován přípravek MD-Tissue 1krát týdně, celkem 6krát. V průběhu léčby docházelo ke zmenšení prosáknutí Achillovy šlachy, na konci léčby zůstává střední část Achillovy šla­chy tužší, ale je nebolestivá, a zlepšila se funk­ce pravé nohy.