Krk

GUNA MD kolagenové injekce pro terapii bolesti krku

Příčin bolestí v oblasti krku (tzv. cervikalgií) a s nimi často spojeného omezením pohyblivosti v této oblasti je celá řada. Na těchto potížích se mohou podílet jak krční svaly (např. cervikalgie z vadného držení  nebo tzv. strnutí šíje, tzv. „whiplash“), dále mohou být příčinou obratle, vazy, meziobratlové klouby (např. osteoartróza krční páteře), i útlak nervů (tzv. kořenová bolest). U starších pacientů se za bolestmi šíje, ale i hlavy často skrývá osteoartróza krční páteře, u dětí a lidí v produktivním věku bývá v pozadí přetížení šíjového svalstva či nefyziologický pohyb („ústřel“) např. při sportu. Takové případy se řadí mezi tzv. cervikogenní bolesti hlavy. Bolesti mohou vystřelovat i do paže (tzv. cervikobrachiální syndrom).

V běžné terapii bolestí v oblasti šíje se užívá řada léčiv, např. analgetik-antipyretik (paracetamol) a nesteroidních antirevmatik (NSA), někdy i slabých opoidů a dalších látek.

MD přípravky s obsahem kolagenu a fytofarmak (především MD-Neck, dále např. MD-Muscle, MD-Matrix) se s výhodou uplatňují při bolestivých stavů v oblasti krku, ale i hlavy, pokud je příčina v oblasti krční páteře či svaloviny. Z klinických zkušeností vyplývá, že mají synergický úči­nek s běžnou terapií, nedochází k nežádoucím interakcím, jsou dobře tolerovány a mohou např. přispívat ke snížení dávky či vysazení jiných léků, např. NSA.

KAZUISTIKY PRO OBLAST KRKU

Bolesti v oblasti krční páteře

Pacient
Žena, 53letá žena, která přišla k lékaři pro bolesti v oblasti šíje. Počítačovou tomografií zjištěny degenerativní změny a výrůstky na krčních obratlích s blokovanou pohyblivostí tohoto úseku páteře. Diagnostikován tzv. vertebrogenní algický syndrom (tj. bolesti na podkladě změn na páteři) v šíjové oblasti na podkladě degenerativních změn krční páteře.

Léčba
Pacientka odmítala, vzhledem k nežádoucím účinkům, léčbu nesteroidními antirevmatiky a analgetiky. S nabídnutou léčbou kolagenovými injekcemi souhlasila. Proto ji byly podkožně (do tzv. spoušťového bodu – trigger pointu) aplikovány injekce MD-Neck + MD-Muscle 1krát týdně po dobu 10 týdnů. Souběžně byla prováděna léčebná rehabilitace. Po první aplikaci MD přípravků pacientka udávala výrazné zlepšení. Po 10týdenní aplikaci byla pacientka bez obtíží, bolesti krční páteře neudává, hybnost v oblasti krku je dobrá. Byla dohodnuta 1krát měsíčně udržovací aplikace uvedených MD přípravků.

Bolesti hlavy a paže způsobené změnami na krční páteři

Pacient
42letý muž po úrazu, při kterém došlo k nárazu na krční páteř. Od té doby přibližně 3 roky trvají bolesti v oblasti krční páteře, které vyzařují do levé části hlavy a levého ramene. Objevuje se i pocit točení hlavy se závratí (vertigo). Při vyšetření magnetické rezonance zjištěny změny na krční páteři, především vyhřeznutí několika meziobratlových destiček. Stanovena diagnóza cervikobrachiální a cervikokraniální syndrom vlevo na podkladě dráždění míšních obalů vyklenutými ploténkami krční páteře. (Bolesti hlavy, způsobené změnami na krční páteři (např. posuny obratlů) se označuje jako cervikokraniální syndrom; obdobná je i příčina tzv. cervikobrachiálního syndromu, kdy změny v oblasti krční páteře způsobují bolesti horní končetiny.)

Léčba
Pacient byl léčen dlouhodobě nesteroidními antirevmatiky a analgetiky ve vyšších dávkách, byly prováděny analgetické obstřiky páteře, bez výraznějšího efektu. Po rozhodnutí lékaře vyzkoušet injekce s kolagenem byly pacientovi opakovaně aplikovány podkožně do tzv. spoušťového bodu v oblasti šíje přípravky MD-Neck, MD-Muscle a MD-Neural, první 2 týdny 2krát týdně, poté dalších 6 týdnů 1krát týdně. Po 2 týdnech léčby MD přípravky vymizelo vertigo, bolesti se výrazně zmírnily.

 

Aplikační body