Kyčel

GUNA MD kolagenové injekce pro terapii bolesti kyčle

Výskyt bolesti kyčlí, spojené obvykle s poruchou hybnosti, stoupá se vzrůstajícím věkem. Bolest může být způsobena degenerativními procesy, záněty, přetížením či zraněním kloubů, svalů a vazů. Častou příčinou je osteoartróza, způsobená převážně degenerativními a zánětlivými změnami kyčelního kloubu. Postihuje častěji starší osoby, ale vyskytuje se i v mladším věku. Osteoartróza kyčle postihuje častěji ženy než muže, přičemž po 65. roce věku jí trpí 75 % populace. Dochází při ní k degeneraci a ztenčení chrupavčité tlumivé vrstvy a k změnám v celém kloubu včetně přilehlé kosti, často s přispěním zánětu. Delší dobu trvající bolest přitom vede k omezení pohyblivosti kloubů a tzv. bolestivému chování, pacient upadá do pasivity, obává se pohybu, čímž se snižuje soběstačnost.

Revmatoidní artritida je chronický zánět kloubů, který se projevuje bolestí, otokem, zhoršenou funkcí, po delším průběhu i deformitami. Jde o tzv. autoimunitní chorobu. Příčinou je reakce imunitního systému organismu proti vlastní kloubní výstelce (synovii). Po počáteční aktivaci imunitního systému k lokální tvorbě prozánětlivých cytokinů a autoprotilátek. Tělo se snaží kloub opravit, ale tento proces vyvolává jizvení a deformity.

Bolesti kyčle mohou však způsobit i jiná onemocnění, mohou být i např. tzv. entezopatie – onemocnění šlachových úponů. Při opakovaném přetěžování oblasti šlachových úpomů dochází ke změnám chrupavčité zóny, vzniku nekróz a degenerace úponu. Následně dochází k novotvorbě přilehlé kosti a vzniku tzv. osteofytů. Hlavními faktory podílejícími se na vzniku entezopatií jsou nedoléčená traumata šlachových úponů, chronické přetěžování a opakovaná mikrotraumatizace úponu šlachy.

V léčbě osteoartrózy kyčle se využívá např. paracetamol, nesteroidní antirevmatika (NSA), chondro­protektiva. Důležitá je, v případě nadváhy, redukce hmotnosti, aby nebyly dolní končetiny přetěžovány. V léčbě revmatoidní artritidy se užívají léčiva ze skupiny imunosupresiv (potlačujících imunitu) jako je metotrexát, kortikoidů a tzv. biologických léčiv s protizánětlivým působením. U entezopatie se užívají např. nesteroidní antirevamatika a kortikoidy.

Pokud jde kolagenové injekční MD přípravky, při osteoartróze a entezopaziích v oblasti kyčle se využívá MD-Hip, případně v kombinaci s tzv. tkáňově zaměřenými přípravky jako je MD-Muscle, MD-Neural.

KAZUISTIKY PRO OBLAST KYČLE

Koxartróza, polyartrotický syndrom

Pacient
55letá žena, trpí asi 4 roky bolestmi obou kyčlí (více vpravo), zhoršení před 2 lety po chřipce, rentgenologickým vyšetřením byla potvrzena osteoartróza. Trpí bolestmi páteře v krčním a bederním úseku. Nosí krční fixační límec, asi 3 roky dochází na rehabilitační masáže, magnety na kyčle, elektroléčba krční páteře. Magnetická resonance (MR) levého kolene: osteochondrální změ­ny kloubní plochy mediálního kondylu femuru, degenerativní změny menisku. Lehce zmnožená tekutina s prosakem měkkých částí periartikulárně. MR krční páteře: degenerativní změny obratlů a meziobratlových destiček v krční oblasti. Diagnóza: oboustranná koxartróza, osteoartróza krční a bederní páteře (polyartrotický syndrom).

Léčba

Pacientka dlouhodobě užívala analgetika a nesteroidní antirevmatika s neuspokojivým výsledkem. Započata léčba 1krát týdně MD-Hip 2×1 ampule do obou kyčlí, MD-Knee 2×1 amp. do obou kolen, MD-Neck + vitamin B12 do šíjové oblasti, MD-Lumbar + vitamin B12 do akupunkturních bodů bederní oblasti. Pacientka docházela na aplikace jednou týdně, celkem 10krát. Po 4. aplikaci po­stupná úleva, od 7. aplikace již bez analgetik a antirevmatik. Po absol­vování 10 aplikací nadále pokračováno 1krát měsíčně celoročně. Nyní s minimálními bolestmi, které nebrání pacientce vykonávat zaměstnání, ani v běžném životě. Bude docházet cca jednou měsíčně na aplikaci MD přípravků.