Loket

GUNA MD kolagenové injekce pro terapii bolesti lokte

Bolesti loketního kloubu mohou vést k nemožnosti vykonávat jakýkoliv pohyb v lokti, což vede k zásadnímu omezení. Podle vzniku můžeme rozdělit příčiny těchto potíží na bolesti úrazové, bolesti z chronického přetěžování kloubu, např. tenisový loket, a bolesti způsobené systémovými kloubními chorobami postihující i loket (např. revmatoidní artritida, osteoartróza). Relativně časté jsou tzv. fibromyalgie, postihující končetinové svaly a jejich úpony.

Bolesti mohou být způsobeny i traumaty či záněty šlach a vazů, resp. jejich úponů na kost – tzv. entezopatie. Při opakovaném přetěžování oblasti šlachových úponů dochází ke změnám chrupavčité zóny, vzniku nekróz a degenerace úponu. Následně dochází k novotvorbě přilehlé kosti a vzniku tzv. osteofytů. Hlavními faktory podílejícími se na vzniku entezopatií je chronické přetěžování a opakovaná mikrotraumatizace úponu šlachy. Tzv. tenisový loket (radiální epikondylitida) a oštěpařský/golfový loket jsou bolestivé stavy vznikající v důsledku přetěžování a poškození měkkých tkání (např. šlach) v okolí loketního kloubu; na jejich rozvoji se podílejí i zánětlivé změny.

V léčbě bolestivých syndromů se zánětlivou složkou se často užívají kortikoidy; jejich podání je  zatíženo rizikem  nežádoucích účinků (např. nebezpečí nekrotických změn v kloubu, osteoporóza aj.). Užívají se též nesteroidní antirevmatika, jejichž podávání je spojeno s řadou vedlejších účinků (např. gastrotoxicitou). Své místo má rehabilitace, případně fyzioterapie.

Pokud jde o injekční přípravky s obsahem kolagenu, užívá se v této lokalizaci přípravek MD-Small Joints, s výhodou v kombinaci s tkáňově zaměřenými přípravky, např. MD-Muscle či MD-Tissue.

KAZUISTIKY PRO OBLAST LOKTE

Bolesti lokte – entezopatie

Pacient
40letá žena přišla k lékaři s náhle vzniklými bolestmi pravého lokte a bolest­mi při pohybu prsty, při držení předmětů. Ultrazvukové vyšetření lokte – nález: Závažné zánětlivé změ­ny na svalstvu ne jednom z úponů na pažní kost, degenerace šlach s otokem. Diagnostikována tzv. entezopatie (onemocnění šlachového úponu) v oblasti lokte.

Léčba
Opakovaně byl aplikován kortikoid do postiženého místa, aplikace rá­zové vlny u obvodních ortopedů. Účinek nebyl uspokojivý, proto nabídnuta léčba kolagenovými injekcemi. Byl aplikován přípravek MD-Neural, 1krát týdně, celkem 7krát. Zároveň léčebná rehabilitace – cvičení hyb­nosti  strečink. Po dokončení léčby MD kolagenovými injekcemi se výrazně snížily bolesti lokte (přibližně o 90 %), obnovila se plně funkce ruky.

Bolesti lokte – epikondylitida

Pacient
44 letá žena vyhledala lékaře pro bolesti pravého lokte, neuvědomuje si, že by měla nějaký úraz, ale pracuje dlouhodobě s počítačovou myší. Pacientce byla aplikována loketní ortéza vpravo s tzv. epikondylární páskou. Stanovena diagnóza epikondylitidy (bolestivého onemocnění úponu šlachy v oblasti lokte) vpravo. Absolvovala rehabilitační léčbu: laser, ultrazvuk. Po ukončení rehabilitace sice udáva­la zlepšení, ale po 3 dalších měsících se znovu objevily bolesti loketního kloubu (práce s počítačem / myší).

Léčba
Celkově i lokálně užívala nesteroidní antirevmatika, byl proveden opich loketního kloubu kortikoidem a analgetikem, bolesti se vracely. Proto rozhodnuto o aplikaci injekčních přípravků s kolagenem. Podání kombinace přípravků MD-Shoulder + MD-Neural podkožně do okolí loketního kloubu  1x týdně přineslo zlepšení, které bylo pozorovatelné již po 3. injekci. Pacientka udávala zmírnění bolesti a zlepšení hybnosti postižené končetiny. Po celkově 6týdenní aplikaci pacientka udává výrazné zlepšení, pře­trvává jen minimální bolestivost pravého lokte v krajních polohách.