Rameno

GUNA MD kolagenové injekce pro terapii bolesti ramene

Nejčastější příčinou bolestivých stavů ramene není samotný kloub, ale poruchy struktur v jeho okolí kloubu. Rameno má totiž složité uspořádání: obsahuje několik skupin svalů, ležících v těsné blízkosti kostí. Časté jsou záněty šlach (tendinitidy), záněty tzv. burz (váčků snižujících tření mezi kostmi, šlachami a úpony svalů) – tzv. burzitidy, či tzv. syndrom zmrzlého ramene, vznikající nepřiměřeným zatěžováním či úrazem ramene. Je-li bolestivé upažení v rozsahu asi 60–120 stupňů, jde o tzv. impingement syndrom, způsobený např. pro zánětem šlachy svalů tzv. rotátorové manžety nebo zánět některé z burs ramenního kloubu. Vzniká někdy nepřiměřeným zatěžováním ramene, častou příčinou je úraz.  V oblasti ramene se může také projevit degenerativní onemocnění – osteoartróza, v této lokalizaci označovaná jako omartróza.

V léčbě těchto bolestivých

stavů se kromě fyzioterapie uplatňuje aplikace nesteroidních antirevmatik (NSA) a injekce kortikosteroidů; výsledky často bývají nepřesvědčivé. V takovém případě se přistupuje k endoskopické metodě, tzv. artroskopické subakromiální dekompresi. Pokud nedojde ani pak ke zlepšení, přichází v úvahu operace.

Novou léčebnou možnost představují kolagenové MD injekce, především přípravek MD-Shoulder, případně s jinými přípravky, např. MD-Tissue.

KAZUISTIKY PRO OBLAST RAMENE

Náhlá bolest v rameni

Pacient
48letý muž, který přišel k lékaři pro náhlou bolest v levém rameni, zhoršující se při upažení. Ultrazvukové vyšetření ukázalo natržení tzv. rotátorové manžety. Rotátorová manžeta pacienta vykazovala parciální (nikoli trasmurální) poškození. Byl diagnostikován impingement syndrom. (Z angl. impingement  – naražení; jde o dráždění vazu mezi klíční kostí a lopatkou, který je při rozpažení drážděný hlavicí pažní kosti a měkkými strukturami; v vzniká často nárazem na rameno při sportovních úrazech.)

Léčba
Pacient chodil na rehabilitaci, bral nesteroidní antirevmatika, ale léčba byla neúčinná. Lékař navrhl vyzkoušet podávání MD kolagenových injekcí. Pacientovi byl aplikován přípravek MD-Shoulder do bolestivého ramene podkožně 1krát týdně, celkem osmkrát. Zároveň pokračovala léčebná rehabilitace. Po skončení léčby došlo k výraznému snížení až vymizení boles­ti, obnovila se hybnost kloubu v plném rozsahu.

Poúrazová bolest ramene

Pacient

63 letý muž, několik let má občasné bolesti v pravém ramenním kloubu, které se zhoršily před rokem po pádu ze stromu. Ultrazvukové vyšetření ukázalo natržený jeden ze svalů, které mají úpon v rameni. Stanovená diagnóza: poúrazový bolestivý syndrom ramenního kloubu. Byl léčen kortikoidy a později proběhl operativní zákrok na ramenním kloubu. Stav se zlepšoval i přes rehabilitaci jen velmi zvolna a bolesti omezovaly pacienta v hybnosti.


Léčba

Protože dosavadní léčba (nesteroidní antirevmatika) nebyl úspěšná, lékař rozhodl o aplikaci kolagenových injekcí. Byl aplikován přípravek MD-Shoulder 1krát týdně do bolestivé oblasti ramene. Pokračovala léčebná rehabilitace. Po 5 aplikacích došlo k výrazné úlevě od bolestí; přetrvává pouze mírné pohybové omezení pohybu ramene (abdukce a vnitřní rotace). Pacient nemá potřebu analgetické medikace.

Aplikační body