Svaly

GUNA MD kolagenové injekce pro terapii bolesti svalů

Svalové bolesti z nadměrného zatížení po přiměřeném odpočinku pominou. Dlouhodobý charakter bolestí může být příznakem chronického onemocnění jako je např. fibromyalgie. U této nemoci bývá bolest doprovázena dalšími příznaky jako jsou poruchy spánku, deprese nebo úzkost. Typická je přítomnost tzv. citlivých bodů na svalech (tender points), v kterých je citlivost na tlak obzvláště intenzivní.

Další příčinou svalových bolestí je tzv. myofasciální bolestivý syndrom (MPS). MPS je lokalizovaná bolest, vznikající v důsledku svalového přetížení opakovaným nevhodným pohybem. Přetížení svalu pak vyvolá trvalou kontrakci (smrštění) některých svalových vláken. Charakteristickým rysem MPS jsou tzv. spoušťové body (trigger points), které souvisí s napnutými skupinami svalových vláken, někdy jsou i na úponech šlach. Tvoří se na podkladě opakovaných mikrotraumat, zvyšujících postupně svalové napětí některých svalových vláken, s následným vznikem spoušťových bodů.

Revmatická polymyalgie je časté zánětlivé revmatické onemocnění diagnostikované u starších osob s vrcholem výskytu v sedmé dekádě života. K typickým příznakům patří ranní ztuhlost a bolesti svalů často spojená s omezenou hybností v oblasti ramene a pánve.

Ve farmakologické léčbě svalových bolestí se zkoušejí s různým výsledkem rozličná léčiva, např. u fibromyalgie léky ze skupiny antidepresiv, myorelaxancií, tzv. inhibitorů noradrenalinu, selektivních inhibitorů serotoninu, anxiolytik, antiepileptik, nesteroidních antirevmatik (NSA), hypnotik, kortikoidů. U MPS např. analgetika, antidepresiva, antikonvulziva, myorelaxancia. U revmatické polymyalgie především kortikoidy.

Z MD přípravků se u svalových bolestí uplatňuje především přípravek MD-Muscle. Lze jej kombinovat i s klasickými léčivy, např. NSA, zmenšovat tím jejich dávku a tím i snižovat riziko jejich nežádoucích účinků.

KAZUISTIKY PRO OBLAST SVALŮ

Bolesti žvýkacích svalů

Pacient
Muž ve věku 37 let, dlouhodobě si stěžuje na bolesti v oblasti čelistního kloubu oboustranně. Při vyšetření lékařem byly obtíže byly diagnostikovány jako myofasciální bolest související se žvýkacími svaly. V těchto svalech byly při pohmatu zjevné bolestivé spoušťové body – trigger points. (Tento typ obtíží je zařazován mezi tzv. temporomandibulární poruchy, jde o druhou nejčastější příčinu muskuloskeletálních bolestí – po bolesti dolních zad).

Léčba

Pacient byl na počátku léčby vyšetřen – např. vizuální analogová škála bolesti (VAS) a povrchová elektromyografie (sEMG). Poté mu byl do spoušťových bodů ve žvýkacích svalech aplikován injekčně přípravek MD-Muscle v dávce 2ml. Po týdnu byl pacient znovu vyšetřen, udával snížení bolesti. Aplikace přípravku byla opakována ve stejné dávce a stejné metodice podání. Po dalším týdnu při kontrole pacient udával podstatné zlepšení stavu, výrazné snížení bolestivosti (na vizuální analogové škále bolesti o více než 50 %). I vyšetření povrchová elektromyografie (sEMG) ukázalo významné zlepšení stavu.